Baixe o app minube
Veja tudo melhor e mais rápido
Download
Aonde você quer ir?
Entrar com Google +
Recomendar um lugar
Você curte To?
Compartilhe com todo mundo
Aonde você quer ir?

To

info
guardar
Guardado
web

1 opinião sobre To

Route de l"aigua tona amb trenet.

Tona és i tem estat, temps des dels palhaçadas uma Cruïlla de camins. Els i els monumentos Vestigis que perviscut esdevenen, precisament, Fites Historiques d"aquest nus de teleconferência. A rota é uma recorregut proposem nós que Gaudir permet d"un paisatge humanitzat i amigável, em última instância, da cultura nostra; um recorregut per l"espai i amb o temps motorista un fil importante: aigua l". O cinza relleu Margues eocèniques d"origem Marí l"explica origem deles Aigues medicinals Tona. Passat Iber i Roma, o medievais mon de les barbatanas para descobriment Aigües sulfuroses amb o millora de Comunicació entre Barcelona e Vic dels planas urbanística são dois fatores que remunten Poble Canvis o XIX segle .. O turisme vai tenir um grande por uma economia importância l"i por um l"aspecte transformació de Tona no final d"aquest segle ia los primeres décadas do século XX. O construcció de balnearis sobre prendre i els Aigues o naixement da primeira área residencial Burges d"estiueig chá caracter relação direta amb el Balneari Roqueta. Algunes deles são residências l"arquitecte Francesc Guàrdia i Vial (gendre i col • laborador de Lluís Domènech i Montaner). Bid para treinar i Gaudeix o paisatge deles Aigues Tona des romanos, amb a visita a jaciment o Museu do Camp de Les Llosses, als FORNS ibèrics, també amb els Medievals monumentos situats para Pla del Castell de Tona, i AMB as visita ao Santuário de Lourdes Tona. Passeig pel residencial varrido em gaudirem de Construccions d"modernista ar medieval i passat d"aquest estiueig per l"lligat vir prendre les aigües para Tona

Ruta de l'aigua de tona amb trenet.

Tona és i ha estat, des dels temps antics, una cruïlla de camins. Els monuments i els vestigis que han perviscut esdevenen, precisament, fites històriques d’aquest nus de comunicacions. La ruta que us proposem és un recorregut que permet gaudir d’un paisatge humanitzat i amable, en definitiva, de la nostra cultura; un recorregut per l’espai i el temps amb un fil conductor important: l’aigua. El relleu de margues grises eocèniques d’origen marí explica l’origen de les aigües medicinals de Tona.
Del passat iber i romà, al món medieval fins al descobriment de les aigües sulfuroses amb la millora de la comunicació entre Barcelona i la plana de Vic són dos factors dels canvis urbanístics del poblé que remunten al segle XIX.. El turisme va tenir una gran importància per a l’economía i per a la transformació de l’aspecte de Tona al final d’aquest segle i a les primeres dècades del XX. La construcció de balnearis on prendre els aigües i el naixement de la primera zona residencial d’estiueig de caràcter burgès té una relació directa amb el balneari Roqueta. Algunes de les residències són de l’arquitecte Francesc Guàrdia i Vial (gendre i col•laborador de Lluís Domènech i Montaner).
Puja al tren i gaudeix del paisatge de les aigües de Tona, des del romans, amb la visita al jaciment al museu del Camp de les Lloses, als forns ibèrics, també amb els monuments medievals situats al Pla del Castell de Tona, i amb la visita al Santuari de Lurdes de Tona. Passeig pel barrí residencial on gaudirem de construccions d’aire modernista i medieval d’aquest passat lligat a l’estiueig per venir a prendre les aigües a Tona
Trenet Turístic Turisvic
Traduzir
Ver original
Publicar

Informação To

Endereço de To
Tona
Tona
Site de To
www.turisvic.cat
Ver mais